Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

Cùin

19/02/2019 aig 7:00 f - 9:00 f

Càit

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid
Glen Urquhart High School
Drumnadrochit
IV63 6XA

Tiocaidean

Prìs Àbhaisteach: £40

Prìs Lasachaidh: £20 for GME parents or Highland Council Staff

Barrachd Fhiosrachaidh

Co-roinn air

Cuir ri

Air ais dhan chlàr-amais