Eisimpleir 001

‘S e eisimpleir a tha seo gus am faic sibh mar a tha tachartasan a’ nochdadh.

Ceann-latha

31/12/2018 aig 12:00 f - 1:00 f

Seòladh

Loading Map....

Dingwall Town Hall
Dingwall Town Hall
Dingwall
IV15 9SB

Barrachd fhiosrachaidh

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo no ma tha sibh airson frithealadh cuiribh fios gu:-

Ainm: Rianaire
Post-d: eisimpleir@eisimpleir.eisimpleir
Àireamh-fòn: 01234567890
Twitter: @
Facebook:
Làrach-lìn: http://tachartasan.info/

Roghainnean

Air ais dhan chlàr-amais