Dannsa Bliadhnail 2019

Tha sinn toilichte innse dhuibh gum bi an Dannsa Bliadhnail ann an Teviot, Disathairne 23 Màrt 2019!

Bidh an sàr-luchd-ciùil Gàidhlig SIAN agus Seumas Greumach a’ seinn anns a’ chuirm-ciùil. Bidh sinn a’ foillseachadh còmhlain-chiùil an dannsa mhòir agus fiosrachadh eile a dh’aithghearr.

We are delighted to announce that the Highland Annual will be held on Saturday 23 March 2019, in Teviot Row House!

Acts in the traditional cèilidh will include superb Gaelic musicians SIAN and James Graham. Further information, including the cèilidh bands for the main dance, will be announced soon.

Cùin

23/03/2019 - 24/03/2019 aig 8:00 f - 3:00 m

Càit

Teviot Row House, Dùn Èideann
13 Bristo Square
Edinburgh
EH8 9AJ

Tiocaidean

Prìs Àbhaisteach:

Prìs Lasachaidh:

Barrachd Fhiosrachaidh

Co-roinn air

Cuir ri

Air ais dhan chlàr-amais