Cothrom Còmhraidh

Tì, cofaidh, briosgaidean is cabadaich

Ceann-latha

11/12/2018 aig 12:00 f - 1:00 f

Seòladh

Loading Map....

Oilthigh Ghlaschu
Room 201, 3 University Gardens
Glasgow

Barrachd fhiosrachaidh

Airson barrachd fhiosrachaidh mun tachartas seo no ma tha sibh airson frithealadh cuiribh fios gu:-

Ainm: Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig
Post-d:
Àireamh-fòn:
Twitter: @UofGGaidhlig
Facebook: OilthighGhlaschu
Làrach-lìn: https://www.gla.ac.uk/explore/gaelic/

Roghainnean

Air ais dhan chlàr-amais