Bothan Dhùn Èideann: Kim Carnie, Innes White ⁊ Àdhamh Ó Broin

Oidhche de shàr-cheòl aig tè de na seinneadairean òga a tha air nochdadh air saoghal na Gàidhlig o chionn ghoirid – Kim Carnie – còmhla ri sàr-cheòladair clann MhicCoinnich, Innes White.

Cumaidh rionnag Outlander is gaisgeach na Gàidhlig Àdhamh Ó Broin taic riutha air oidhche air am bi fìor bhlas Earra-Ghàidheil.

Bàr fosgailte gu meadhan oidhche. Crannchur-gill.

Cùin

11/01/2019 - 12/01/2019 aig 8:00 f - 1:00 m

Càit

Canons’ Gait, Dùn Èideann
Canons' Gait 232 Canongate
Edinburgh
EH8 8DQ

Tiocaidean

Prìs Àbhaisteach: £7

Prìs Lasachaidh: £5

Barrachd Fhiosrachaidh

Co-roinn air

Cuir ri

Air ais dhan chlàr-amais