Mu Dheidhinn

Gàidhlig | English

Tha Tachartasan.info ag amas a bhith na phrìomh àite airson luchd-labhairt na Gàidhlig a bhith a’ lorg, a’ cruthachadh agus a’ brosnachadh thachartasan ceangailte ris a’ Ghàidhlig agus a’ choimhearsnachd aca.

Chaidh a chur air bhog ann an 2018 le Crìstean MacMhìcheil, neach-cruthachaidh AbairThusa, a’ chiad lìon-sòisealta Gàidhlig a bh’ ann riamh.

Poileasaidh Prìobhaideachd

Tha Tachartasan.info airson ur dìomhaireachd a dhìon fad an t-siubhail agus dàta sam bith a chruinnicheas sinn bhuaibh a chleachdadh gus an t-seirbheis as fheàrr a thoirt seachad dhuibh. Tha am poileasaidh prìobhaideachd seo a’ mìneachadh mar a bhios sinn a’ cruinneachadh, a’ gleidheadh agus a’ cleachdadh an dàta pearsanta agaibh.

Beachdan

Susbaint an-seo

Meadhanan

Susbaint an-seo

Dàta air a chruthachadh le formaichean-lìn agus post-d

Susbaint an-seo

Dàta air a chruthachadh le criomagan

Susbaint an-seo

Làimhseachadh Dàta

Susbaint an-seo

Dàta poblach

Susbaint an-seo

Dè cho fada ’sa chumas sinn an dàta agad

Susbaint an-seo

Na còraichean a th ‘agad thairis air an dàta agad

Susbaint an-seo

GDPR

Susbaint an-seo

Crìochan Fiachanais

Susbaint an-seo

Àichearan

Susbaint an-seo

Làraichean-lìn Treas-phàrtaidh

Susbaint an-seo

Air ais dhan chlàr-amais