Fàilte oirbh gu Tachartasan.info, iùl-lann de thachartasan a’ buntainn ris a’ Ghaidhlig.

Ma tha sibh airson tachartas a chur ris an iùl-lann, leughaibh an stiùireadh an seo.

Ma tha sibh airson tachartas a chur ann gun a bhith a’ clàradh air an làrach-lìn cuiribh fios thugam air Twitter no Post-d.

LORG

(Tha seòlaidhean uile sa Bheurla gus am bi iad ag obair le mapaichean Google.)

Tachartas Ceann-latha Roinn-seòrsa
Taigh Òran le Màiri Anna Nic Ualriaig 's Griogair Labhruidh
Moniack Mhòr, Kiltarlity
12/11/2018 - 17/11/2018
12:00 m
Ceòl
Cothrom Còmhraidh
Oilthigh Ghlaschu, Glasgow
20/11/2018
12:00 f - 1:00 f
Còmhradh
Cothrom Còmhraidh
Oilthigh Ghlaschu, Glasgow
27/11/2018
12:00 f - 1:00 f
Còmhradh
Cothrom Còmhraidh
Oilthigh Ghlaschu, Glasgow
04/12/2018
12:00 f - 1:00 f
Còmhradh
Cothrom Còmhraidh
Oilthigh Ghlaschu, Glasgow
11/12/2018
12:00 f - 1:00 f
Còmhradh
Cothrom Còmhraidh
Oilthigh Ghlaschu, Glasgow
18/12/2018
12:00 f - 1:00 f
Còmhradh
Eisimpleir 001
Dingwall Town Hall, Dingwall
31/12/2018
12:00 f - 1:00 f
Eisimpleir