Fàilte oirbh gu Tachartasan.info, iùl-lann de thachartasan a’ buntainn ris a’ Ghaidhlig.

Ma tha sibh airson tachartas a chur ris an iùl-lann, leughaibh an stiùireadh an seo.

Ma tha sibh airson tachartas a chur ann gun a bhith a’ clàradh air an làrach-lìn cuiribh fios thugam air Twitter no Post-d.

LORG

(Tha seòlaidhean uile sa Bheurla gus am bi iad ag obair le mapaichean Google.)

Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

22/01/2019 @ 7:00 f - 9:00 f

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid


Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

29/01/2019 @ 7:00 f - 9:00 f

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid


Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

05/02/2019 @ 7:00 f - 9:00 f

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid


Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

12/02/2019 @ 7:00 f - 9:00 f

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid


Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

19/02/2019 @ 7:00 f - 9:00 f

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid


Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

26/02/2019 @ 7:00 f - 9:00 f

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid


Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

05/03/2019 @ 7:00 f - 9:00 f

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid


Gaelic for Beginners

Cùrsa 9 seachdainean airson luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig leis an neach-teagaisg Mgr Alasdair Laing.

A 9 week class for Gaelic beginners with tutor Mr Alasdair Laing.

12/03/2019 @ 7:00 f - 9:00 f

Craigmonie Centre, Druim na Drochaid


Dannsa Bliadhnail 2019

Tha sinn toilichte innse dhuibh gum bi an Dannsa Bliadhnail ann an Teviot, Disathairne 23 Màrt 2019!

Bidh an sàr-luchd-ciùil Gàidhlig SIAN agus Seumas Greumach a’ seinn anns a’ chuirm-ciùil. Bidh sinn a’ foillseachadh còmhlain-chiùil an dannsa mhòir agus fiosrachadh eile a dh’aithghearr.

We are delighted to announce that the Highland Annual will be held on Saturday 23 March 2019, in Teviot Row House!

Acts in the traditional cèilidh will include superb Gaelic musicians SIAN and James Graham. Further information, including the cèilidh bands for the main dance, will be announced soon.

23/03/2019 - 24/03/2019 @ 8:00 f - 3:00 m

Teviot Row House, Dùn Èideann