Tachartas no Tachartas Ath-chùrsach

Fàilte oirbh gu Tachartasan.info, iùl-lann de thachartasan a’ buntainn ris a’ Ghaidhlig.

Ma tha sibh airson tachartas a chur ris an iùl-lann, leughaibh an stiùireadh an seo.

Ma tha sibh airson tachartas a chur ann gun a bhith a’ clàradh air an làrach-lìn cuiribh fios thugam air Twitter no Post-d.

LORG

(Tha seòlaidhean uile sa Bheurla gus am bi iad ag obair le mapaichean Google.)

Tachartas Ceann-latha Roinn-seòrsa
Exploring Gaelic
St Giles’ Cathedral, Edinburgh
25/06/2018
7:30 f
Òraidean
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
27/06/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Cùrsaichean Bogaidh Ceòlas Uibhist
Ceòlas Uibhist, Daliburgh
01/07/2018
Fad an latha
Foghlam
Cùrsaichean Bogaidh Ceòlas Uibhist
Ceòlas Uibhist, Daliburgh
02/07/2018
Fad an latha
Foghlam
Exploring Gaelic
St Giles’ Cathedral, Edinburgh
02/07/2018
7:30 f
Òraidean
Cùrsaichean Bogaidh Ceòlas Uibhist
Ceòlas Uibhist, Daliburgh
03/07/2018
Fad an latha
Foghlam
Cùrsaichean Bogaidh Ceòlas Uibhist
Ceòlas Uibhist, Daliburgh
04/07/2018
Fad an latha
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
04/07/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Cùrsaichean Bogaidh Ceòlas Uibhist
Ceòlas Uibhist, Daliburgh
05/07/2018
Fad an latha
Foghlam
Cùrsaichean Bogaidh Ceòlas Uibhist
Ceòlas Uibhist, Daliburgh
06/07/2018
Fad an latha
Foghlam
Exploring Gaelic
St Giles’ Cathedral, Edinburgh
09/07/2018
7:30 f
Òraidean
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
11/07/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
18/07/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
25/07/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
01/08/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
08/08/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
15/08/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Runrig: The Last Dance
City Park, Stirling
18/08/2018
7:00 f
Ceòl
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
22/08/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
29/08/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
05/09/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
12/09/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
19/09/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
26/09/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
Blasad Gàidhlig
Sabhal Mòr Ostaig, Sleat
03/10/2018
3:00 f - 4:00 f
Foghlam
1 2